Ondernemen doen je samen in een herkenbare omgeving

Het gaat goed met Haarlemmermeer. Sinds jaar en dag loopt de gemeente economisch voorop. In Nederland, in de Metropoolregio Amsterdam en internationaal. Samen met ondernemers zorgen wij hier voor een sterk merk. Maar, die goede uitgangspositie willen we versterken. Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is de sleutel van succes.

Belangrijk onderdeel van samenwerken is elkaar kennen. We moeten elkaar daarbij makkelijk kunnen vinden. De vele bijeenkomsten die door Meerbusiness en anderen ondernemersverenigingen in de gemeente Haarlemmermeer worden georganiseerd helpen daarbij. Aan die herkenbaarheid wil ik nog verder werken. Samen met onder meer de politiek, inwoners en zeker u, het bedrijfsleven, wil ik onze gemeente duidelijk op de kaart te zetten. Met u willen we landelijk en in Europa meer, beter en herkenbaarder gezien worden. Afgelopen jaar hebben we dit zogenaamde citymarketingbeleid ingezet. Wanneer u dit leest zijn de eerste gesprekken –expertmeetings- met geïnteresseerde ondernemers net geweest of worden binnenkort gehouden. Op de jaarlijkse Meerbusiness party krijgt u een vragenlijst wat u nu eigenlijk vindt van de gemeente Haarlemmermeer. Want, hoe herkenbaarder wij zijn, hoe makkelijker wij elkaar kunnen vinden. Samen optrekken om deze gemeente – economisch- goed op de kaart te zetten in Den Haag en Brussel is een zaak van ons allemaal.

De landen buiten Europa krijgen natuurlijk ook onze warme belangstelling. We zitten hier op een cruciaal knooppunt van internationale wegen; van personen-, goederen- en dienstenverkeer. De vele gewilde werklocaties, met het duurzame multimodale logistieke gebied ACT (Amsterdam Connecting Trade) als vlaggenschip, geven het bloeiende ondernemerschap in deze gemeente cachet. Samen kunnen we zorgen voor een solide internationale uitstraling van Haarlemmermeer. Dit doen we natuurlijk niet alleen met de Metropoolregio Amsterdam. Want, sinds 1 januari van dit jaar trekken vier van die gemeenten (Almere, Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer) samen –internationaal- op in het buitenland. Immers, ondernemen doe je samen. Dat geldt ook voor gemeenten. Maar, uiteindelijk draait het er om elkaar goed te kunnen vinden. Deze 12e editie van de Wie-is-Wie gids gaat u daar zeker bij helpen.

Arthur van Dijk,
Oud-Wethouder Economische Zaken en Citymarketing
thans voorzitter Transport en Logistiek Nederland.
ere-lid MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol
voorzitter Inloophuis Adamas


Gemeente Haarlemmermeer

 

Wie-is-Wie in ondernemend Haarlemmermeer

Voor u ligt de 12e editie van de Wie-is-Wie businessgids voor Haarlemmermeer & Schiphol. Het doel van deze informatieve bedrijvengids is enerzijds ondernemers een platform naar buiten te bieden en anderzijds een laagdrempelige regionale businessgids te creëren. De Wie-is-Wie gids is opgebouwd uit een groot brancheregister, ledenlijsten van MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol (het regionale ondernemersplatform voor public relations, reclame en relatiemarketing) en de ondernemersverenigingen van Hoofddorp en Haarlemmermeer Zuid.

Ook is dit jaar weer de www.wieiswie.nl internetsite aan deze zakengids gekoppeld. De totale oplage van de Wie-is-Wie-gids bedraagt 5.000 exemplaren. De businessgids wordt verspreid onder lokale bedrijven, de ondernemersverenigingen, het Centrum Bedrijven & Instellingen van de Gemeente Haarlemmermeer, de Kamer van Koophandel en bij de netwerkevenementen van MeerBusiness.

Heldere communicatie is voor ieder bedrijf een voorwaarde om effectief met doelgroepen te communiceren. Dat kan via deze bedrijvengids, maar ook via persberichtgeving, direct marketing acties, advertenties, open dagen of netwerkbijeenkomsten, zoals die door MeerBusiness worden georganiseerd. Deze editie van de Wie-is-Wie gids bevat daarom ook informatie over ondernemersverenigingen en netwerkorganisaties die in deze regio actief zijn. In deze tijd wordt aan het actief netwerken een belangrijke en essentiële rol voor zakelijk succes toegeschreven. Mede daarom is een ruim overzicht van businessclubs in de gids opgenomen.

Namens MeerBusiness vertrouw ik erop dat u veelvuldig contact zult zoeken met ondernemers die mogelijk zelfs gewoon bij u op de hoek te vinden zijn.

Met vriendelijke groeten,

Gerco Tolsma

Sponsors